Eseményeink időrendben:
· Vállalkozási mérlegképes könyvelő


tovább >>
· Demencia gondozó


tovább >>
· Pénzügyi ügyintéző


tovább >>
· Számviteli ügyintéző


tovább >>
· Vámügyintéző


tovább >>
· IKER 2.: Önállóan használom az informatikai eszközömet


tovább >>
· KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2021.


tovább >>
· Motorfűrész-kezelő


tovább >>
· Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő


tovább >>
· Szociális gondozó és ápoló


tovább >>
· Bérügyintéző


tovább >>
· Élelmiszer-, vegyiáru eladó


tovább >>
· Boltvezető


tovább >>
· Raktáros


tovább >>
· IKER 1.: “Első lépések a digitális világba”


tovább >>
· Bérügyintéző + Társadalombiztosítási ügyintéző


tovább >>
· Vállalkozási és bérügyintéző


tovább >>
· Adótanácsadó


tovább >>
· Pénzügyi-számviteli ügyintéző


tovább >>
· Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző


tovább >>
· Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető


tovább >>
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető ()

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
OKJ azonosító: 35 522 12
Engedély száma: E-000510/2014/A023

Előfeltétel: ---
Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú erősáramú végzettség, vagy

Villanyszerelő
 • a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,
 • az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet,
 • a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,
 • 625 számú Villanyszerelő,
 • 503 számú Villanyszerelő,
 • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
 • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
 • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
 • 505-3 Vasútvillamossági szerelő,
 • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
 • 506 számú Általános Villanyszerelő,
 • valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
 • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
 • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
 • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő.
Technikus
 • a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
 • a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 1k7.) ÉVM rendelet,
 • a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
 • a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,
 • (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
 • (36.) Épületvillamossági technikus,
 • (42.) Villamosgép és berendezési technikus,
 • (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus
 • valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
 • 52 422 01 Elektrotechnikai technikus,
 • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
 • 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
 • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,
 • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
 • szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.
Mérnök
 • villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;
 • az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
 • villamos művek,
 • villamos gépek,
 • villamos energetika,
 • épületvillamosítás,
 • amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.
 • Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből
 •       Elosztó berendezések és védelmek
 •       Védelmek és automatikák
 •       Túláramvédelem
 •       Kapcsolástechnika
 •       Nagyfeszültségű technika és berendezések
 •       Szigeteléstechnika
 •       Villamos művek
 •       Villamosenergia-átvitel
 •       Villamos energetika
 •       Villamosenergia-ellátás
 •       Villamos gépek és alkalmazások
 •       Villamos energia kisfeszültségű készülékei
 •       Villamos kapcsolókészülékek
 •       Villamos készülékek
 •       Energetikai villamos készülékek és berendezése
 •       Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
 •       Épületenergetika

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Előírt gyakorlat: Minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

A képzés időtartama: 400 óra (1 év) – 40 % elmélet, 60 % gyakorlat

Az oktatás tervezett időpontjai: heti két nap

A szakképesítés-ráépülés követelménymoduljai:

 • 11288-12 Munka előkészítése, átadása
 • 11289-12 Villamos elosztóhálózat építése
 • 11290-12 Villamos hálózatok karbantartása, helyreállítása
 • 11291-12 Elosztóhálózatok mérése, ellenőrzése, kisgépek üzemeltetése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök: 
 • Hálózat szerelő, üzemeltető 
A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele

A villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető feladata a kis-, középfeszültségű szabadvezetékes és kábeles elosztóhálózat, KÖF/KIF transzformátor állomások, fogyasztói csatlakozó vezetékek építése, szerelése, karbantartása, az üzemzavarok okainak felismerése és a hibák elhárítása.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
 • műszaki terveket értelmezni, megszervezni a munkát
 • oszlopalapot készíteni, oszlopot állítani
 • oszlopszerelvényeket szerelni
 • vezetékterítést végezni, vezetéket beszabályozni
 • vezetékkötéseket készíteni
 • transzformátor állomást építeni, kompakt állomást telepíteni
 • kábelgödröt előkészíteni, kábelfektetést végezni
 • csatlakozó berendezést létesíteni
 • műszaki átadás átvételi eljárásban részt venni
 • leszámolási dokumentációt készíteni
 • hálózatbejárást végezni
 • elvégezni a hálózat ciklikus karbantartási feladatait, kapcsolókészülékeket beszabályozni
 • üzemzavar okait felismerni, hibaelhárítást végezni
 • hálózatépítés kisgépeit üzemeltetni
 • hálózat villamos és érintésvédelmi paramétereit mérni
 • munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat
 • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
 • betartani az érintésvédelmi és az üzemeltetési szabályokat
 • baleset esetén az előírások szerint eljárni
A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.