Eseményeink időrendben:
· Vállalkozási mérlegképes könyvelő


tovább >>
· Demencia gondozó


tovább >>
· Pénzügyi ügyintéző


tovább >>
· Számviteli ügyintéző


tovább >>
· Vámügyintéző


tovább >>
· IKER 2.: Önállóan használom az informatikai eszközömet


tovább >>
· KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2021.


tovább >>
· Motorfűrész-kezelő


tovább >>
· Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő


tovább >>
· Szociális gondozó és ápoló


tovább >>
· Bérügyintéző


tovább >>
· Élelmiszer-, vegyiáru eladó


tovább >>
· Boltvezető


tovább >>
· Raktáros


tovább >>
· IKER 1.: “Első lépések a digitális világba”


tovább >>
· Bérügyintéző + Társadalombiztosítási ügyintéző


tovább >>
· Vállalkozási és bérügyintéző


tovább >>
· Adótanácsadó


tovább >>
· Pénzügyi-számviteli ügyintéző


tovább >>
· Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző


tovább >>
· Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető


tovább >>
Vámügyintéző ()

Vámügyintéző 
OKJ azonosító: 51 344 03
Engedély száma: E-000510/2014/A012

Előfeltétel: érettségi vizsga

A képzés időtartama: 320 óra

Az oktatás tervezett időpontjai: péntek délután, szombat délelőtt

A rész-szakképesítés követelménymoduljai:
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása
 • 10159-16 Vámjogi feladatok ellátása
 • 10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás

A rész-szakképesítéssel betölthető munkakörök: Pénzügyi asszisztens,  Vámügyi előadó, Adózási előadó, Adminisztrációs ügyintéző, Szállítmányozási ügyintéző, Fuvarozási ügyintéző.

A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele.

A felmentés feltételei: a résztvevőnek lehetősége van előzetes tudásmérés keretében a korábban megszerzett ismereteit elismertetni, így abból a követelménymodulből, melyből teljesíti az előírt követelményeket felmentést kap az óralátogatás alól. 
Az a jelölt, aki rendelkezik a Jövedéki ügyintéző, vagy a Termékdíj ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása modulzáró vizsga szóbeli és a 10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól. Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A vámügyintéző feladata a Közösség és a harmadik országokkal folytatott áruforgalmi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő - a TARIC által meghatározott és a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó egyéb közösségi és nemzeti szinten bevezetett - intézkedések végrehajtása. Ezen feladatok kiterjednek többek között a közös mezőgazdasági és kereskedelempolitikai intézkedések végrehajtására. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Továbbá kapcsolatot tart, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatokat ellátó szerveivel. Közreműködik az eljárások, valamint a hatóság által lefolytatott és a végrehajtott vizsgálatok, ellenőrzések lebonyolításánál.

 
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes: 

 • végrehajtani a kereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtarifa és egyéb közösségi intézkedések rendelkezéseit,
 • végrehajtani a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatokat,
 • meghatározni az áruk származását és vámértékét,
 • a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni,
 • alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait,
 • alkalmazni az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat,
 • alapvető adózási feladatokat ellátni,
 • végrehajtani az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat,
 • alkalmazni az egységes áruosztályozás biztosítása érdekében, az egyes áruosztályozási rendeleteket,
 • összegyűjteni és kezelni a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat,
 • a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.
A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.

vissza>>