Eseményeink időrendben:
· Vállalkozási mérlegképes könyvelő


tovább >>
· Demencia gondozó


tovább >>
· Pénzügyi ügyintéző


tovább >>
· Számviteli ügyintéző


tovább >>
· Vámügyintéző


tovább >>
· IKER 2.: Önállóan használom az informatikai eszközömet


tovább >>
· KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2020.


tovább >>
· Motorfűrész-kezelő


tovább >>
· Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő


tovább >>
· Szociális gondozó és ápoló


tovább >>
· Bérügyintéző


tovább >>
· Élelmiszer-, vegyiáru eladó


tovább >>
· Boltvezető


tovább >>
· Raktáros


tovább >>
· IKER 1.: “Első lépések a digitális világba”


tovább >>
· Bérügyintéző + Társadalombiztosítási ügyintéző


tovább >>
· Vállalkozási és bérügyintéző


tovább >>
· Adótanácsadó


tovább >>
· Pénzügyi-számviteli ügyintéző


tovább >>
· Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző


tovább >>
· Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető


tovább >>
KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2020. ()

  Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján könyvviteli szolgáltatást csak a nyilvántartásba vett okleveles könyvvizsgáló vagy mérlegképes könyvelő végezhet, vagy olyan könyvviteli szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, amelynek könyvviteli szolgáltatás végzésével megbízott tagját, alkalmazottját a Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrálta. 

A számviteli törvény a könyvviteli szolgáltatást végzőket a már megszerzett ismeretek naprakész tartására kötelezi, ezért kötelesek szakmai továbbképzéseken részt venni. 2013. január 1-től a könyvviteli szolgáltatást végzők számára 
évi 16 kreditpont megszerzését írja elő a módosított 93/2002.(V.5.) Korm. rendelet.

 

A kreditpontok megszerzésére több lehetőséget biztosít a rendelet:

 

  • minősített továbbképzésen való részvétellel,
  • szakmai szervezeti tagsággal (maximum 2 kredit),
  • minősített szakmai kiadvány megvásárlásával (maximum 2 kredit).

 

Általános szabály, hogy az előírt legalább 16 kreditpontból 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített, 4 kreditpontot a könyvelő regisztrációjával érintett szakterületen kell megszerezni. Az adott évben megszerzett többlet kreditpontok nem vihetők át a következő évre.

 

Fontos, hogy akinek a regisztrációja több szakterületre vonatkozik, annak valamennyi szakterületén meg kell szereznie a 4 szakterületi kreditpontot.

 

Az államháztartási szervezetnél dolgozó mérlegképes könyvelőkre az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak, melyet itt olvashat . 

 

A szükséges kreditpontokat szeretnénk, ha minél egyszerűbben meg tudnák szerezni a továbbképzésre kötelezettek, ezért úgy gondoltuk, hogy olyan csomagot állítunk össze, amely segítségével a korábbi években megszokott módon két nap alatt megszerezhető a szükséges 16 kreditpont.

 

A továbbképzéseken az alábbi témakörök kerülnek oktatásra, a választott szakterületeknek megfelelően:

 

  • A számviteli előírások változásai, a végelszámolás, a kényszertörlés, a jogutódlással történő megszűnés számvitele, évközi, évvégi értékelés – 8 kredit (vállalkozási szakterület, számvitel témakör)
  • Adó-, járulék és illetékszabályok változásai (Adózás szerkezetét érintő változások; Adóigazgatási változások; SZJA; Foglalkozást terhelő egyéb adók; ÁFA és egyéb közvetett adók; TAO és osztalékadó; Helyi adók; Jövedéki adó és egyéb adóváltozások) – 8 kredit (vállalkozási szakterület, nem számvitel témakör)
  • Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2020 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára – 12 kredit (államháztartási szakterület, számvitel témakör)
  • Belföldi számlázás - Elektronikus és online számla - 4 kredit (vállalkozási szakterület, nem számvitel témakör)

 

Az előadásokat neves elméleti és gyakorlati szakemberek közreműködésével tartjuk. Előadóink többek között:

 

  • Dr. Pál Tibor a Miskolci Egyetem Számviteli Tanszék vezetője, az Országos Számviteli Bizottság alelnöke, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke
  • Horváth Józsefné, dr. Kántor Béla, Várkonyiné dr. Juhász Mária, dr. Bozsik Sándor – okleveles könyvvizsgálók 

 

A 16 órás szakmai továbbképzést változatlan, rendkívül kedvezményes áron, mindössze 15.900.-Ft + ÁFÁ-ért ajánljuk Önnek, mely az elektronikusan megküldendő tananyagot és a büféellátást is tartalmazza. A továbbképzéseket folyamatosan indítjuk Miskolcon és más városokban.