Tanácsadási tevékenység

Egyedi szabályzatok készítése, adaptálása

Társaságunk a költségvetési szervek részére vállalja a számviteli törvény valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben kötelezően előírt szabályzatok EGYEDI ADAPTÁLÁS-át. (Számviteli politika, Számlarend, Bizonylati rend, Pénzkezelési szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Önköltségszámítási szabályzat, Belső kontroll rendszer, Gépjármű üzemeltetési szabályzat, stb.)

A kötelező szabályzatok mellett számos más ajánlott szabályzat segíti az intézmény tevékenységének a szabályozottságát, amelyet igény esetén elkészítünk. (Cafetéria szabályzat, Vagyonnyilatkozat tételi szabályzat, stb.)

Az adaptálás keretében helyszíni megbeszéléssel egyeztetjük az intézmény azon sajátosságait, amelyet be kell építeni a szabályzatba. A szabályzatokat nyomtatott formában és CD-n is átadjuk.

Adaptált szabályzataink megfelelnek a revizorok elvárásainak.

Az Állami Számvevőszék folyamatosan szólítja fel a költségvetési szerveket a szabályzatok beküldésére, melynek teljesítésére csak néhány nap áll rendelkezésre. Előzze meg  az utolsó pillanatok kapkodását, s rendelje meg most az intézményre szabott egyedi szabályzatokat. 

(E-mail: informado@informado.hu; Tel:30/555-88-93)