AKCIÓ !!!

50 % törzsvásárlói kedvezmény!

 • 50 %-os kedvezményt kapnak törzsvásárlóink a CD lemez árából, ha azt 2017-ben is megvásárolták, s azt számlával igazolják.

 • 50 %-os kedvezményt kapnak törzsvásárlóink a CD lemez árából 2018-ban és a következő években is ha most megrendelik az évenkénti frissített változatot.
 • (A kedvezmény nem illeti meg a megrendelőt, amennyiben az első aktualizálást megelőzően visszamondja megrendelését.)

   

  Szabályzatok költségvetési szervek részére

  Már több mint két évtizede, hogy a költségvetési szervek szabályzatainak az elkészítését szabályzatminták készítésével, forgalmazásával segítjük, amelyek a mindennapi munkához nyújtanak hasznos segítséget. A 31 db szabályzatból álló adatbázisunkban megtalálhatóak a kötelezően készítendő szabályzatok és azok is amelyek elkészítése ajánlott, mert segítik a mindennapos munkavégzést és a vezetői ellenőrzést is. A felügyeleti és a belső ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a különböző szabályzatok jogszabályváltozásokat követő karbantartása sok esetben nem történik meg.

  A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZABÁLYZATAINAK ELKÉSZÍTÉSÉÉRT A GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY A FELELŐS!!!

  A szabályzatok hiánya, vagy alkalmatlansága esetén a NAV mulasztási bírság (akár 500 ezer forint) fizetését írja elő, míg a BTK. külön büntetőjogi szankciókat tartalmaz a számvitel rendjének megsértőivel szemben.

  2018. január 1-vel is olyan jogszabályi változások következtek be, amelyek befolyásolják a szabályzatok tartalmát, s indokolttá teszi az átdolgozását.

  A számviteli törvény kötelező jelleggel írja elő az alábbi szabályzatok elkészítését, átdolgozását:

  • SZÁMLAREND
  • SZÁMVITELI POLITIKA
  • BIZONYLATI REND
  • LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT
  • ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA
  • ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT
  • PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
  A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény értelmében kötelező készíteni KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATOT és KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT.
   
  Kötelező továbbá elkészíteni a költségvetési szerv SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT, BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVET, valamint a szervezet TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁT.


  Kötelező kialakítani, működtetni, és fejleszteni a költségvetési szervnek a BELSŐ KONTROLL RENDSZERÉT.


  Új szabályzatként jelent meg 2017-ben a Cafetéria juttatási szabályzat.


  A 368/2011. (XII.31.) kormány rendelet az alábbi szabályzatok készítését írja elő:
  • GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT
  • BESZERZÉSI SZABÁLYZAT
  • KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT
  • ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT
  • REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA
  • GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE
  • TELEFONHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
  • KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGÁNAK RENDJE
  • ÜGYREND
  Ehhez nyújtunk segítséget SZABÁLYZATMINTÁK közreadásával, amelyek aktuálisak, kielégítik a jelenlegi számviteli előírások követelményeit és bármely költségvetési szervnél KÖNNYEN ADAPTÁLHATÓK. A CD lemez segítségével könnyen tud változtatni a szabályzatokon a szervezet adottságainak megfelelően. Szabályzatainkat a jogszabályváltozásokra tekintettel folyamatosan aktualizáljuk.

  A szabályzatok megrendelhetőek honlapunkon, a "Szakkönyv üzlet" részlegben, vagy az alábbi linkre kattintva: Szakkönyv üzlet

  Társaságunk vállalja a kötelező és az ajánlott szabályzatok EGYEDI ADAPTÁLÁS-át és folyamatos aktualizálását is. Az adaptálás keretében helyszíni megbeszéléssel egyeztetjük a vállalkozás azon sajátosságait, amelyet be kell építeni a szabályzatba. A szabályzatokat nyomtatott formában és CD-n is átadjuk. Adaptált szabályzataink megfelelnek a revizorok elvárásainak.