KONTROLLING

Engedély száma: E-000510/2014/D010

A program konkrét céljai: A vezetéskoordináló, reagáló és adaptációs képesség fenntartása a vállalati célok megvalósítása érdekében. A kontrolling feladatainak, funkcióinak megismerése. A költségszámítási módszerek bemutatása

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

  • Kontrolling alapismeretek megszerzése
  • Költségszámítási módszerek elsajátítása
  • Cash-flow tervezési ismeretek
  • Kontrolling funkcióinak a megismerése
  • A kontrolling szerepének megismerése a projektben

A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI

Iskolai végzettség:          nem szükséges

Szakmai végzettség:      nem szükséges

Szakmai gyakorlat:          nem szükséges

Egészségügyi alkalmasság:          nem szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek:     nincs

Egyéb feltételek:             betöltött 16. életév

A képzés időtartama: 16 óra

Az oktatott modul megnevezése: Kontrolling

A képzés során a képzésben résztvevő a tananyagegység végén modulzáró vizsgát tesz.

A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.