Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
OKJ azonosító: 35 522 04
Engedély száma: E-000510/2014/A001

Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség és 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú erősáramú végzettség és 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 40 óra

A szakképesítés-ráépülés követelménymoduljai:
 • 11274-12 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés
 • 11273-12 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök:
 • Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele

Felmentés feltételei: a résztvevőnek lehetősége van előzetes tudásmérés keretében a korábban megszerzett ismereteit elismertetni, így abból a követelménymodulből, melyből teljesíti az előírt követelményeket felmentést kap az óralátogatás alól.


A kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő feladata szerelési, karbantartási munkálatok végzése kisfeszültségű villamos fogyasztásmérő berendezéseken, valamint csatlakozó szerelési és közvilágítási munkálatok elvégzése üzemzavar megelőzési, javítási, és karbantartási célból, kisfeszültségű villamos fogyasztói hálózaton, a hálózat kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében.
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 • feszültség alatt kicserélni a kisfeszültségű fogyasztásmérő berendezés készülékeit (pl. fogyasztásmérő, áramváltó, kismegszakító, gyűjtősín, mágneskapcsoló, sorkapocs),
 • hibát keresni és javítani kisfeszültségű közvetlen és áramváltós fogyasztásmérő berendezéseken,
 • feszültség alatt kisfeszültségű közvilágítási készüléket, lámpatestet cserélni,
 • csatlakozó szerelési munkálatokat végezni,
 • munkája során betartani a FAM munkavégzés szabályait,
 • munkája során betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat,
 • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről,
 • betartani a hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat,
 • baleset esetén az előírások szerint eljárni.

A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.