Boltvezető
OKJ azonosító: 35 341 01
Engedély száma: E-000510/2014/A018

Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség és 34 341 01 Eladó végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 140 óra

Az oktatás tervezett időpontjai: péntek délután, szombat délelőtt


A szakképesítés-ráépülés követelménymoduljai:
 • 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
 • 11394-12 Kisvállalkozások működtetése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök: Boltvezető, Kereskedő

A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele

Felmentés feltételei: a résztvevőnek lehetősége van előzetes tudásmérés keretében a korábban megszerzett ismereteit elismertetni, így abból a követelménymodulből, melyből teljesíti az előírt követelményeket felmentést kap az óralátogatás alól.

A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 • Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • Marketingtevékenységet végezni
 • Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 • Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet
 • Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel
 • Meghatározni az eladási árat
 • Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését
 • Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket
 • Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést
 • Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.