Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány)
OKJ azonosító: 32 582 02
Engedély száma: E-000510/2014/A015

Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

A képzés időtartama: 90 óra 

Az oktatás tervezett időpontjai: péntek délután, szombat délelőtt


A szakképesítés követelménymoduljai:
 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai
A szakképesítéssel betölthető munkakör: Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele

Felmentés feltételei: a résztvevőnek lehetősége van előzetes tudásmérés keretében a korábban megszerzett ismereteit elismertetni, így abból a követelménymodulből, melyből teljesíti az előírt követelményeket felmentést kap az óralátogatás alól.

Az emelőgépkezelő kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 
 • a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;
 • a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;
 • a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;
 • üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;
 • építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni;
 • a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;
 • az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;
 • gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni;
 • a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;
 • alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.