Pénzügyi ügyintéző
OKJ azonosító: 51 344 04
Engedély száma: E-000510/2014/A013

Előfeltétel: érettségi vizsga

A képzés időtartama: 160 óra 

Az oktatás tervezett időpontjai: péntek délután, szombat délelőtt


A szakképesítés követelménymoduljai:
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása 
 • 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Pénzügyi asszisztens, Pénzügyi referens, Pénztáros, Számlaellenőr, Bérszámfejtő, Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó, Számlázási ügyintéző, Számviteli adminisztrátor, Irodai adminisztrátor

A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele

A felmentés feltételei: a résztvevőnek lehetősége van előzetes tudásmérés keretében a korábban megszerzett ismereteit elismertetni, így abból a követelménymodulből, melyből teljesíti az előírt követelményeket felmentést kap az óralátogatás alól.

A pénzügyi ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,
 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket,
 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,
 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,
 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni,
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,
 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében,
 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni,
 • irodai szoftvereket használni,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából.

A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.