Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző
OKJ azonosító: 54 344 03
Engedély száma: E-000510/2014/A017

Előfeltétel: érettségi vizsga

A képzés időtartama: 960 óra 

Az oktatás tervezett időpontjai: péntek délután, szombat délelőtt

A szakképesítés követelménymoduljai:
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása
 • 10157-12 Jövedéki feladatok ellátása
 • 10158-16 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása
 • 10159-16 Vámjogi feladatok ellátása
 • 10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Pénzügyi asszisztens, Pénzügyi koordinátor, Pénzügyi referens, Bérszámfejtő, Bérszámfejtő és kalkulátor, Bérügyi adminisztrátor, Bérügyi asszisztens, Bérügyi előadó, Bérügyi ügyintéző, Bérügyintéző, Társadalombiztosítási ügyintéző
Analitikus könyvelő, Analitikus nyilvántartó, Anyagkönyvelő, Banki könyvelő, Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó, Számlázási ügyintéző

A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele.

A felmentés feltételei: a
 résztvevőnek lehetősége van előzetes tudásmérés keretében a korábban megszerzett ismereteit elismertetni, így abból a követelménymodulből, melyből teljesíti az előírt követelményeket felmentést kap az óralátogatás alól. 
A
z a jelölt, aki rendelkezik a Vámügyintéző, a Jövedéki ügyintéző, vagy a Termékdíj ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól. 

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző alkalmas a gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő vám, jövedéki és termékdíj szabályozásban meghatározott feladatok önálló elvégzésére. A gazdálkodó szervezetek valamennyi vám-, jövedéki adó- és termékdíj kötelezettséggel, illetve áru, árukészletek mozgásával összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások adatszolgáltatások elkészítésében, lebonyolításában. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Aktívan közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 • jövedéki feladatokat ellátni,
 • vámszakmai feladatokat ellátni,
 • környezetvédelmi termékdíj bevallással kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • termékdíj köteles termékek nyilvántartását vezetni,
 • környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő bejelentéseket hatóság felé összeállítani,
 • energiaadóztatással kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • alapvető hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat ellátni,
 • a népegészségügyi termékadóval összefüggő feladatokat ellátni,
 • a fémkereskedelemi jogszabályok rendelkezéseit végrehajtani,
 • a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni,
 • a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni,
 • alapvető adózási feladatokat ellátni,
 • az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat végrehajtani,
 • a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat összegyűjteni és kezelni,
 • a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt,
 • bélyegzőket, fénymásolót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. 
A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.

vissza>>