NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (OKJ 54 345 02 0001 54 01)

A logisztikai ügyintéző képzés elvégzése után hallgatóink egy további követelménymodul felvételével újabb szakképesítést szerezhetnek.

Előfeltétel: Logisztikai ügyintéző (OKJ 54 345 02 0000 00 00) szakképesítés

Az oktatás tervezett időpontjai: péntek délután

Regisztrációs díj: 10.000 Ft. (amely beleszámít a képzési díjba)

A képzés díja: 42.000 Ft.

A vizsga díja:  15.000 Ft.

A képzés időtartama: 70 óra

Az oktatott modul: 0120-06 Nemzetközi szállítmányozás

A szakmai követelménymodul tartalma:

 • A nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos előkészítő, tervező feladatokat végez
 • Részt vesz a nemzetközi árutovábbítási technológiák kidolgozásában, a nemzetközi menetrend szerinti szállítási feladatok előkészítésében, a nemzetközi különjáratok és különcélú menetrendszerinti szállítási feladatok előkészítésében
 • Részt vesz a nemzetközi szállítás, szállítmányozás árképzési és díjszámítási feladataiban
 • Közreműködik a megfelelő áruszállítási rendszer kiválasztásában
 • FIATA-előírásokat alkalmaz, FIATA-okmányokat tölt ki, alkalmaz
 • Nemzetközi szállítmánybiztosítási ügyet intéz
 • Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
 • Részt vesz a járműfenntartás feladatainak ellátásában
 • Ellátja a nemzetközi szállítás adminisztrációs és elemzési feladatait
 • Irányítja a szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányok elkészítését, kitöltését
 • Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utasbiztonsági feladatok ellátásában
 • Intézi a nemzetközi szállítás rendkívüli eseményeinek ügyeit
 • Részt vesz mentéssel kapcsolatos feladatok ellátásában
 • Részt vesz a nemzetközi szállítással kapcsolatos oktatási feladatok ellátásában
A szakmai vizsga: szóbeli vizsgatevékenység a 0120-06 Nemzetközi szállítmányozás modulból

A nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos feladatoknak, a fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények alapvető elemeinek bemutatása.