Élelmiszer-, vegyiáru eladó
OKJ azonosító: 31 341 05
Engedély száma: E-000510/2014/A004

Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés időtartama: 480 óra (1 év)

Az oktatás tervezett időpontjai: péntek délután, szombat délelőtt


A rész-szakképesítés követelménymoduljai:

 • 11992-16 Kereskedelmi ismeretek
 • 11691-16 Eladástan
 • 10028-16 Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

A rész-szakképesítéssel betölthető munkakörök: Élelmiszer- és vegyiáru-eladó, Zöldség-, gyümölcs eladó, ABC-eladó, Áruházi eladó, Élelmiszerbolti eladó

Felmentés feltételei: a résztvevőnek lehetősége van előzetes tudásmérés keretében a korábban megszerzett ismereteit elismertetni, így abból a követelménymodulből, melyből teljesíti az előírt követelményeket felmentést kap az óralátogatás alól.

A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele

A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.
 
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:
 • segíteni az árubeszerzést,
 • átvenni az árut,
 • készletezési, raktározási feladatokat végezni,
 • a korszerű eladói technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven kiszolgálni a vásárlót,
 • alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat,
 • szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket,
 • a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni,
 • értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni,
 • pénztárgépet kezelni,
 • az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni,
 • értékesítési tevékenységet végezni,
 • kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetn.

A képzési program megtekinthető cégünk ügyfélszolgálatán.