Engedélyezett képzések Vizsgáztatás Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Akciós képzések

 

 
 
 

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján könyvviteli szolgáltatást csak a nyilvántartásba vett okleveles könyvvizsgáló vagy mérlegképes könyvelő végezhet, vagy olyan könyvviteli szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, amelynek könyvviteli szolgáltatás végzésével megbízott tagját, alkalmazottját a Pénzügyminisztérium regisztrálta. 

A számviteli törvény a könyvviteli szolgáltatást végzőket a már megszerzett ismeretek naprakész tartására kötelezi, ezért kötelesek szakmai továbbképzéseken részt venni. 2013. január 1-től a könyvviteli szolgáltatást végzők számára
évi 16 kreditpont megszerzését írja elő a módosított 93/2002.(V.5.) Korm. rendelet.

A kreditpontok megszerzésére több lehetőséget biztosít a rendelet:

  • minősített továbbképzésen való részvétellel,
  • szakmai szervezeti tagsággal (maximum 2 kredit),
  • minősített szakmai kiadvány megvásárlásával (maximum 2 kredit).

Általános szabály, hogy az előírt 16 kreditpontból 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített, 4 kreditpontot a könyvelő regisztrációjával érintett szakterületen kell megszerezni. Az adott évben megszerzett többlet kreditpontok nem vihetők át a következő évre.

Fontos, hogy akinek a regisztrációja több szakterületre vonatkozik, annak valamennyi szakterületén meg kell szereznie a 4 szakterületi kreditpontot.

Az államháztartási szervezetnél dolgozó mérlegképes könyvelőkre az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak, melyet itt olvashat

A szükséges kreditpontokat szeretnénk, ha minél egyszerűbben meg tudnák szerezni a továbbképzésre kötelezettek, ezért úgy gondoltuk, hogy olyan csomagot állítunk össze, amely segítségével a korábbi években megszokott módon két nap alatt megszerezhető a szükséges 16 kreditpont.

A továbbképzéseken az alábbi témakörök kerülnek oktatásra, a választott szakterületeknek megfelelően:

  • A számviteli előírások változásai, a végelszámolás, a kényszertörlés, a jogutódlással történő megszűnés számvitele, évközi, évvégi értékelés – 8 kredit (vállalkozási szakterület, számvitel témakör)
  • Adó-, járulék és illetékszabályok változásai (Adózás szerkezetét érintő változások; Adóigazgatási változások; SZJA; Foglalkozást terhelő egyéb adók; ÁFA és egyéb közvetett adók; TAO és osztalékadó; Helyi adók; Jövedéki adó és egyéb adóváltozások) – 8 kredit (vállalkozási szakterület, nem számvitel témakör)
  • Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének kötelező tematikája szerint – 12 kredit (államháztartási szakterület, számvitel témakör)
  • Belföldi számlázás - Elektronikus és online számla - 4 kredit (vállalkozási szakterület, nem számvitel témakör)

Az előadásokat neves elméleti és gyakorlati szakemberek közreműködésével tartjuk. Előadóink többek között:

  • Dr. Pál Tibor a Miskolci Egyetem Számviteli Tanszék vezetője, az Országos Számviteli Bizottság alelnöke, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke
  • Horváth Józsefné, dr. Bozsik Sándor , Várkonyiné dr. Juhász Mária, Szels Judit – okleveles könyvvizsgálók 
A 16 órás szakmai továbbképzést, rendkívül kedvezményes áron, mindössze 16.900.-Ft + ÁFÁ-ért ajánljuk Önnek, mely az elektronikusan megküldendő tananyagot és a büféellátást is tartalmazza. A továbbképzéseket folyamatosan indítjuk Miskolcon és más városokban.

FONTOS!! – A Pénzügyminisztérium a 2020. évi továbbképzés lebonyolítását csak 2020. december 31.-ig engedélyezi.

A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésére jelentkezhet honlapunk, "jelentkezés tanfolyamainkra" részlegben vagy az alábbi linkre kattintva: Jelentkezés továbbképzésre