Ingatlanközvetítő (OKJ 52 341 03 0000 00 00)

Előfeltétel: érettségi vizsga

Regisztrációs díj: 10.000 Ft. (amely beleszámít a képzési díjba)

A képzés díja: 74.000 Ft.

A vizsga díja:  30.000 Ft.

A képzés időtartama: 220 óra

Az oktatott ismeretek:
  • 0764-06 Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos feladatok
Felkutatja a kínálati ingatlanokat, Elkészíti a megbízási szerződést a mellékleteivel, Szemlézi az ingatlant, Javaslatot tesz az árra, Dokumentálja a szemlézett ingatlant (műszaki paraméterek, ár stb.)

Vizsgára bocsátás előfeltétele:
  • Modulzáró vizsga eredményes letétele
  • Szakdolgozat benyújtása: A valóságban létező lakóingatlan forgalmi értékbecslése az ingatlanközvetítői piaci adatok összehasonlításán alapuló dolgozat készítése.
A szakmai vizsga részei:
  • Írásbeli vizsga: a miniszter által kiadott írásbeli tételek alapján több témakörre kiterjedő, a képzés egészét átfogó, összetett feladatot kell megoldani.
  • Szóbeli vizsga: az írásbeli vizsgához kapcsolódó elméleti ismeretekről kell számot adni, a kiadott tételek alapján.
Az ingatlanközvetítő az ingatlanok adásvételével, cseréjével, bérletével kapcsolatos feladatokat látja el. Tevékenysége kiterjed az ingatlanok felkutatására, azok forgalmi értékbecslésére, valamint az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésére, előkészítésével összefüggő feladatokra. Az ingatlanközvetítő képzés továbbtanulási lehetőséget biztosít az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő képzéshez.

vissza>>